De zon is eindelijk volop gaan schijnen en dat komt goed uit zo voor de zomervakantie.

Heeft u uw kind opgegeven voor één van de zomeractiviteiten, neemt u dan onderstaand schema goed door om te zien om hoe laat uw kind waar wordt verwacht en verdere bijzonderheden.

Wat, waar en hoe

Misschien ten overvloede, maar om verwarring te voorkomen: uw kind wordt op de aangegeven tijd op de eigen (*) locatie verwacht, niet op de locatie waar de activiteit plaatsvindt. De pm'ers zorgen voor het vervoer naar de locatie van de activiteit.
(*) wanneer meerdere locaties worden samengevoegd, geldt als eigen locatie de locatie waar op die dag de vakantieopvang wordt aangeboden. Heeft u toch nog twijfels waar u uw kind 's ochtends mag afzetten, neemt u dan contact op met zijn/haar pm'er.

Wist u dat .....

  • wij tijdens schoolvakanties uitdagende dagactiviteiten bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
  • uw kind ook hieraan kan deelnemen als hij geen gebruik maakt van naschoolse opvang tijdens schoolweken.

 

Ik ben graag betrokken bij de manier waarop mijn kinderen hun dag doorbrengen

Nu bijna 8 jaar geleden hebben we voor de opvang van ons eerste kindje bewust gekozen voor een kinderdagverblijf. Voor de dagen dat we beide werkten wilden we graag een vast adres, vaste gezichten en vaste speelkameraadjes.

Lees meer...