Begin 2013 zijn de kinderen van BSO 't Vlinderbos van start gegaan met een nieuw project dat ongeveer 10 weken duurt.

De kinderen werken in groepjes in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Elk groepje heeft een eigen thema, waarin een Living Statue centraal zal staan.

Voor ieder kind is er binnen deze groep een keuze in wat zij graag zouden willen of kunnen doen. Door de veelzijdigheid van deze activiteit zijn er vele disciplines waar de kinderen uit kunnen kiezen. Binnen elk groepje is er vraag naar fotografen, reporters, kleermakers, sokkelmakers, toneelspelers, muzikanten en living statues. Samen gaan de kinderen als groep aan de slag om op de feestavond een heus tableau vivant neer te zetten.

 

Wij zijn erg trots dat wij tijdens dit project hulp krijgen van een echt Living Statue. Dagcoördinator van festival KOM, Laura Sterrenburg, zal ons bijstaan tijdens dit gehele project. Laura is dit jaar verantwoordelijk geweest voor de Living Statue wedstrijd op dit evenement (www.festivalkom.nl) en zelf doet zij mee aan de World Living Statues, dat elk jaar in Arnhem worden gehouden. (www.worldstatues.nl)

SKO is in 2009 gestart met een vier jaar durend opleidingstraject, waarbij het pedagogisch handelen centraal staat. Wij vinden investeren in kwalitatieve groei namelijk erg belangrijk. Zeker omdat deze kwaliteit geborgd is in onze medewerkers, die iedere dag het verschil kunnen maken binnen onze opvang. De Wet kinderopvang (2005) noemt vier opvoedingsdoelen, waarop het pedagogisch beleid van SKO is gebaseerd, namelijk:

- Het bieden van emotionele veiligheid;
- Het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties;
- Het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties;
- Overdracht van waarden en normen.
Tijdens dit project zullen de pedagogische medewerkers, naast het bieden van emotionele veiligheid aan de kinderen door het bieden van structuur en heldere afspraken tijdens dit project extra aandacht geven aan het stimuleren van de sociale en persoonlijke competenties van de kinderen.

De sociale competenties zullen gestimuleerd worden door het samenwerken in de groepjes. Op het gebied van samenspel zal het empatisch vermogen bevorderd worden en zullen positieve interacties tussen kinderen worden uitgebouwd. Dit alles vanuit het principe elkaar te respecteren.

Voor de persoonlijke competenties geldt dat wij de ontwikkeling van de kinderen bevorderen naar gelang de keuze die de kinderen maken in het groepje. Wij zullen trachten de kinderen steeds een stapje verder te helpen in wat ze reeds kunnen. Tevens zullen de interessegebieden uitgebreid worden.

Om deze competenties te stimuleren hebben de pedagogisch medewerkers geleerd diverse interactievaardigheden in zetten:

- Sensitieve responsiviteit (Emotionele ondersteuning bieden);
- Respect voor autonomie;
- Structureren en grenzen stellen;
- Praten en uitleggen;
- Begeleiden van interacties;
- Ontwikkelingsstimulering
Door kinderen te stimuleren zelf keuzes te maken en daarin niet te snel te helpen, wordt hun autonomie gerespecteerd. Hierdoor ervaren de kinderen dat zij verantwoordelijkheid krijgen voor het project en zal het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde groeien bij de kinderen. Door hun ontwikkeling te stimuleren, gaan kinderen leren door handelen, uitproberen en ontdekken. Met meedoen en meehelpen kunnen kinderen met hulp op een hoger niveau functioneren.

Om ouders en collega's op de hoogte te houden van de voortgang van het project, werd iedere week een weekjournaal verspreid. Hieronder kunt u deze weekjournaals bekijken.

Weekjournaal 1 Fantasierijk

Weekjournaal 2 Fantasierijk

Weekjournaal 3 Fantasierijk

Weekjournaal 4 Fantasierijk

Weekjournaal 5 Fantasierijk

Weekjournaal 6 Fantasierijk

Weekjournaal 7 Fantasierijk

 

 

Wist u dat .....

  • u bij ons terecht kunt als u flexibele opvang nodig heeft
  • wij op alle locaties nog opvangplaatsen beschikbaar hebben, voor buitenschoolse opvang en dagopvang

 

Wij verwachtten dat het best lastig zou worden om een passende oplossing te vinden

Als ouders wil je een goede keuze maken voor de kinderopvang. Je zoekt een plek die bij je past en bij wat je mee wilt geven aan je kinderen. Het is helemaal mooi als de kinderopvang hier ook extra kleur aan geeft met haar eigen invulling.

Lees meer...