Als ouders vraagt u om meer dan opvang alleen. U vraagt om een veilige omgeving, om verzorging, bescherming, maar ook om begeleiding in de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. De contacten tussen ouders en de opvang of gastouder spelen een belangrijke rol. SKO vindt de betrokkenheid van ouders hierbij belangrijk. Op onze locaties is er tijdens het halen en brengen van uw kind tijd voor een goede overdracht, zodat de thuissituatie en op de opvang van uw kind op elkaar afgestemd kunnen worden. Ook worden er op onze locaties ouderavonden gehouden over (pedagogische) thema’s en over de opvang van uw kind.

Oudercommissie
In de Wet Kinderopvang is ouderinspraak wettelijk geregeld. Alle opvanglocaties en het gastouderbureau hebben een lokale oudercommissie. Zij behartigt de belangen van kinderen en ouders, bevordert de communicatie tussen de ouders en de medewerkers van de opvang/gastouders en adviseert over onder meer pedagogisch beleid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en veiligheid en gezondheid. De voorzitters van de afzonderlijke locale oudercommissies hebben zitting in de Centrale Oudercommissie, die drie à vier keer per jaar overleg heeft met het College van Bestuur, de Operationeel Manager Kinderopvang en een van onze locatiehoofden.
De bevoegdheden, samenstelling, benoeming en verkiezing van de (lokale) oudercommissies zijn vastgelegd in het Reglement oudercommissie.

Wilt u meer informatie en/of heeft u interesse om zitting te nemen in de (lokale) oudercommissie, dan kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klachtenregeling
SKO stelt het belang van kinderen voorop. Wij doen er alles aan om die zorg en aandacht te bieden die bij uw kind past. Het kan echter voorkomen dat er zaken zijn die u niet prettig vindt verlopen of waar u zelfs een klacht over heeft.
Uiteraard hopen wij altijd dat ouders ons aanspreken in he geval van een klacht en dat we samen in gesprek kunnen om tot een goede oplossing te komen. Mocht u er met ons echt niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht te melden bij de Geschillencommissie.

Sinds 1 januari 2016 zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. U vindt de reglementen en klachtenregeling hieronder.

 

Reglement geschillencommissie

Registratie geschillencommissie

Klachtenreglement

Klachtenformulier

Wist u dat .....

  • u bij ons terecht kunt als u flexibele opvang nodig heeft
  • wij op alle locaties nog opvangplaatsen beschikbaar hebben, voor buitenschoolse opvang en dagopvang

 

Van peuter tot puber bij SKO

Wow, 13 jaar kinderopvang, dat is een hele periode. We kunnen ons de eerste dag nog goed herinneren. Je brengt je baby naar een nieuw oord, met vreemde
mensen die voor haar gaan zorgen omdat je zelf moet/wilt gaan werken. Met tranen in je ogen stap je de auto in. Je voelt je even de slechtste moeder van de wereld. Maar dat slijt. Louise vond het heerlijk op het kinderdagverblijf, lekker luieren in een high tech schommel/wieg. Voor een enig kind vonden we het heel belangrijk dat ze leerde omgaan met anderen. Speelgoed delen, samen ruzie maken, op je beurt wachten noem het maar op.

Lees meer...