SKO is al 35 jaar het vertrouwde adres voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in de regio Oosterhout. Tevens verzorgt SKO, op verzoek van de basisscholen, de tussenschoolse opvang oftewel het overblijven..
Wij geloven in kinderopvang waarbij wij samen met ouders en scholen een geheel vormen om optimale kansen te creëren voor de opvoeding en ontwikkelingen van kinderen.

Rol van kinderopvang

Op onze 6 kinderdagverblijven en 14 locaties voor buitenschoolse opvang werken teams van enthousiaste pedagogisch medewerkers.
Kinderopvang neemt een belangrijke plaats in bij de opvoeding van kinderen. Alleen al daarom is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers goed zijn opgeleid. Omdat wij veel waarde hechten aan de deskundigheid van onze medewerkers zijn wij gestart met het project een ‘Prachtig Kinderfeest’. Alle pedagogisch medewerkers hebben deelgenomen aan een aanvullende scholing waardoor zij werken volgens het pedagogisch kader 0-4 jaar en/of 4-13 jaar.

Pedagogische kaders

Deze pedagogische kaders zijn gebaseerd op de volgende opvoeddoelen:
Emotionele veiligheid, Persoonlijke vaardigheden, Sociale vaardigheden, Waarden en normen
Meer informatie hierover vindt u op de pagina Dagopvang en Buitenschoolse opvang.

Samen werken en samenwerking

De teams van pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door een locatiehoofd. Wij hebben 7 locatiehoofden die dagelijks 1 of meerdere locaties begeleiden. De Operationeel Manager Kinderopvang coacht deze locatiehoofden. Zij vormt samen met de Manager Financiën en de Staffunctionaris Kwaliteit & Projecten het Managementteam (MT).
Onder leiding van het MT vormen de afdelingen Planning, Gastouderbureau, Financiën, P&O, Technische Dienst, Huishoudelijke Dienst en Secretariaat het Centraal Bureau. Deze afdelingen ondersteunen, elk op zijn vakgebied, de MT leden, de locatiehoofden en pedagogisch medewerkers.

Omdat SKO een transparante en laagdrempelige organisatiestructuur heeft weet iedereen elkaar te vinden en te helpen daar waar nodig. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en dit bevordert de samenwerking onderling en met externe contacten.

Overleg College van Bestuur en Managementteam

Het College van Bestuur (CvB) ontwikkelt in samenspraak met MT het beleid gebaseerd op de Missie en Visie, zoals te lezen in de gelijknamige pagina op deze website.
In een maandelijks overleg van CvB en MT worden eigen ontwikkelingen en innovatieve zaken besproken naast de ontwikkelingen in de maatschappij en wet- en regelgeving.

SKO heeft een maatschappelijke doelstelling, zonder winstoogmerk.

Onze kernwaarden:
kind centraal - professioneel - betrokken -
respect voor het individu - actief - persoonlijk

Wist u dat .....

  • SKO regelmatig samenwerkt met Oosterhoutse verenigingen zoals Scoutinggroep Maria en Sportpark de Contreie.
  • U van harte welkom bent om onze locatie(s) te bezoeken. Wij verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken.

Wij konden al onze wensen aangeven.

Onze zoon was 15 weken oud toen mijn verlof voorbij was en ik weer ging werken. Een dubbel gevoel, ik had er veel zin in maar moest wel mijn kleintje wegbrengen. Zoals de meeste moeders ging dat met een brok in mijn keel.

Lees meer...