De geschiedenis van SKO is eigenlijk een afspiegeling van de geschiedenis van de kinderopvang in Nederland. Daarmee bedoelen we dat SKO op de voorste golf zit als het gaat om ontwikkelingen. Door nauwlettend te volgen wat er zich in de maatschappij afspeelt, te zien waar behoefte aan is of sterker nog te voorzien waar behoefte aan zal komen, blijven wij onszelf vernieuwen en ontwikkelen. SKO heeft een duidelijke maatschappelijke visie en missie en wil zich daarmee onderscheiden.

Hoe het allemaal begon

In 1987 nam dhr. Wim Hagendijk het initiatief om te starten met kinderopvang in Oosterhout. Aan de Heuvel kwam het eerste kinderdagverblijf de Cocon. Hier werd dagopvang en naschoolse opvang georganiseerd. In het begin werkte er voornamelijk vrijwilligers en stagiaires van de opleiding leidster kindercentra (LKC). Verder was er ook nog een samenwerkingsverband met de thuiszorg.
Zij detacheerden hun medewerkers bij SKO als er 3 of meer kinderen vanuit de thuiszorg bij SKO werden ondergebracht. Diverse medewerkers, die nog nu werkzaam zijn bij SKO, hebben in die tijd de overstap van de wijkzorg naar de kinderopvang gemaakt.

Ontwikkeling kinderdagverblijven

KDV de Cocon groeide al snel uit zijn jasje en een tweede KDV werd gestart, we schrijven 1991.
Dit was KDV de Rups, destijds gehuisvest in basisschool de Beiaard aan de Buurstede. De vraag naar kinderopvang en buitenschoolse opvang werd groter en in 1993 opende KDV/BSO de Vlinder aan de Kruidenlaan haar deuren.
Het pand aan de Heuvel, waarin KDV de Cocon was gehuisvest, voldeed al gauw niet meer aan de eisen. SKO ging zelf bouwen. Op 3 december 1993 werd de koopakte van een perceel aan de Zeislaan ondertekend en de op 17 februari 1994 wordt de bouwvergunning verleend. Op 14 juli 1994 is de oplevering van het eerste echte kinderdagverblijf wat aan de toen geldende eisen/criteria van kinderopvang voldeed.
Er kwamen in de loop der jaren nog 5 kinderdagverblijven bij, al dan niet gecombineerd met buitenschoolse opvang.

en buitenschoolse opvang

Ook de buitenschoolse opvang ontwikkelde zich. Met de motie van Aartsen-Bos werden kinderopvang en onderwijs nog meer op elkaar aangewezen..
In Oosterhout voelden zowel SKO als Delta-onderwijs dit niet als een door de overheid bepaalde verplichting. Er werd al veel samengewerkt en door deze motie zagen beiden stichtingen een kans om 3 zogenaamde BOS-units te realiseren, BOS staat voor Buitenschoolse Opvang op School. Deze units werden dan ook door de toenmalige minister Wouter Bos geopend. Deze 3 BOS-units staan de basisscholen de Duizendpoot, de Hobbit en de Meander.

SKO groeide uit tot een professionele aanbieder van gekwalificeerde opvang. Sinds 2001 werkt SKO met een KwaliteitsManagementSysteem.

Blijvend in ontwikkeling

Kinderopvang is niet meer weg te denken uit de maatschappij in het algemeen en Oosterhout in het bijzonder.
De nieuwste locatie aan de Boedingen sluit voorlopig de rij van onze 6 kinderdagverblijven en 14 buitenschoolse opvang voorzieningen en hiermee spelen we in op de komst van een nieuwe wijken in Oosterhout, de Contreie en de Kreek.
Dat kinderopvang in beweging blijft is in Oosterhout ook te zien aan de hechte samenwerking met partners in het onderwijs. In 2012 hebben SKO en Delta-onderwijs hun samenwerking nog meer gestalte gegeven door te komen tot een bestuurlijke fusie.

SKO volgt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en anticipeert hierop als dat nodig is. Een van de laatste voorbeelden is het vier ogen principe. SKO heeft laten zien hierin good practise te leveren en is daarom door de branche-organisatie verkozen om deel te nemen aan een speciale uitgave over dit fenomeen.

Wist u dat .....

  • u bij ons terecht kunt als u flexibele opvang nodig heeft
  • wij op alle locaties nog opvangplaatsen beschikbaar hebben, voor buitenschoolse opvang en dagopvang

 

Aan alles kun je zien dat zij trots uitstralen

De drie letters SKO zijn inmiddels na al die jaren een begrip geworden in ons gezin. Het kinderdagverblijf, de voor-, tussen- en naschoolse opvang, de
ballenbus, de grote diversiteit aan leuke en leerzame kinderactiviteiten, de vele creatieve knutselwerkjes en de spetterende optredens voor alle ouders.

Lees meer...