Uit het GGD rapport: Tijdens de observatie spelen de beroepskrachten met de kinderen mee. De kinderen reageren direct op de beroepskrachten wanneer zij op de grond gaan zitten. Ze kruipen/lopen direct naar hen toe en binnen een paar tellen hebben ze alle kinderen op zicht heen. De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden.

Uit het GGD rapport: Beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Ze laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Beroepsrkrachten passen hun lichaamshouding aan en praten op ooghoogte met de jongere kinderen. Beroepskrachten laten kinderen merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven complimenten, maken grapjes en hebben oogcontact met de kinderen.

Uit het GGD rapport: De kinderen zijn vrij aan het spelen tijdens de observatie. De beroepskrachten spelen mee. De beroepskrachten gebruiken deze tijd ook om de kinderen bepaalde begrippen bij te brengen. Tijdens een balspel leren kinderen 'grote en kleine benen', 'ver en dichtbij', 'jou en mij' .

Uit het GGD rapport: De beroepskrachten zijn sensitief, hebben een open houding en een vriendelijke uitstraling. Er worden veel grapjes gemaakt door hen, waar de kinderen op hun beurt weer plezier aan beleven. Zij sluiten op passende wijze aan op situatie en behoefte van het kind.

Uit het GGD rapport: Babygroep: De beroepskrachten reageren sensitief op de baby's, zijn vrolijk en vriendelijk. De beroepskrachten voeren zoveel mogelijk de verzorgingstaken per baby uit volgens een vast rooster. Omdat de kinderen nog moeten wennen, wordt er extra tijd genomen om een relatie op te bouwen

Uit het GGD rapport:Bij het vrije spel zijn twee kinderen een toren aan het maken van grote blokken, om die vervolgens om te laten vallen. Dit spel werkt zo aanstekelijk dat steeds meer kinderen mee willen doen. De beroepskrachten stimuleren dit spontane spel om het groepsgevoel te vergroten: iedereen mag meedoen ! De hele groep beleeft hier ontzettend veel plezier aan. De kinderen schateren het uit en springen op en neer van de pret.

Uit het GGD rapport: Alle kinderen zijn actief bezig en hebben zichtbaar plezier. Er wordt gespeeld in de zandbak, kinderen spelen op de fietsjes en een ander groepje kinderen is aan het spelen met een bal. Beroepskrachten lopen rond en hebben oog voor het individuele kind.

Uit het GGD rapport: De kinderen gaan vertrouwelijk met de beroepskrachten om en betrekken hen in hun fantasie en verhalen. De beroepskrachten hebben aandacht voor iedereen, ook voor de wat stillere kinderen. Ze kennen hun achtergronden goed en gebruiken dat in hun gesprekken met de kinderen

Wist u dat .....

  • u bij ons terecht kunt als u flexibele opvang nodig heeft
  • wij op alle locaties nog opvangplaatsen beschikbaar hebben, voor buitenschoolse opvang en dagopvang

 

Mijn keuze voor SKO was snel gemaakt.

Mijn keuze voor SKO was snel gemaakt: het zijn warme mensen die goed opgeleid zijn en zich 100% inzetten voor de kinderen. Ieder kind is uniek en dat zien zij ook!

Lees meer...