Uit het GGD rapport: Babygroep: De beroepskrachten reageren sensitief op de baby's, zijn vrolijk en vriendelijk. De beroepskrachten voeren zoveel mogelijk de verzorgingstaken per baby uit volgens een vast rooster. Omdat de kinderen nog moeten wennen, wordt er extra tijd genomen om een relatie op te bouwen

De baby's worden veel op schoot gehouden en er wordt op een rustige toon met de kinderen gepraat. Zij zoeken een rustige plek op om te gaan zitten, zodat de kindjes kunnen ontspannen.

Wist u dat .....

  • u bij ons terecht kunt als u flexibele opvang nodig heeft
  • wij op alle locaties nog opvangplaatsen beschikbaar hebben, voor buitenschoolse opvang en dagopvang

 

Ik ben graag betrokken bij de manier waarop mijn kinderen hun dag doorbrengen

Nu bijna 8 jaar geleden hebben we voor de opvang van ons eerste kindje bewust gekozen voor een kinderdagverblijf. Voor de dagen dat we beide werkten wilden we graag een vast adres, vaste gezichten en vaste speelkameraadjes.

Lees meer...