Uit het GGD rapport: Babygroep: De beroepskrachten reageren sensitief op de baby's, zijn vrolijk en vriendelijk. De beroepskrachten voeren zoveel mogelijk de verzorgingstaken per baby uit volgens een vast rooster. Omdat de kinderen nog moeten wennen, wordt er extra tijd genomen om een relatie op te bouwen

De baby's worden veel op schoot gehouden en er wordt op een rustige toon met de kinderen gepraat. Zij zoeken een rustige plek op om te gaan zitten, zodat de kindjes kunnen ontspannen.

Wist u dat .....

  • wij tijdens schoolvakanties uitdagende dagactiviteiten bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
  • uw kind ook hieraan kan deelnemen als hij geen gebruik maakt van naschoolse opvang tijdens schoolweken.

 

Mijn keuze voor SKO was snel gemaakt.

Mijn keuze voor SKO was snel gemaakt: het zijn warme mensen die goed opgeleid zijn en zich 100% inzetten voor de kinderen. Ieder kind is uniek en dat zien zij ook!

Lees meer...