Uit het GGD rapport: De kinderen zijn vrij aan het spelen tijdens de observatie. De beroepskrachten spelen mee. De beroepskrachten gebruiken deze tijd ook om de kinderen bepaalde begrippen bij te brengen. Tijdens een balspel leren kinderen 'grote en kleine benen', 'ver en dichtbij', 'jou en mij' .

De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en begrepen.

Wist u dat .....

  • wij tijdens schoolvakanties uitdagende dagactiviteiten bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
  • uw kind ook hieraan kan deelnemen als hij geen gebruik maakt van naschoolse opvang tijdens schoolweken.

 

Mijn keuze voor SKO was snel gemaakt.

Mijn keuze voor SKO was snel gemaakt: het zijn warme mensen die goed opgeleid zijn en zich 100% inzetten voor de kinderen. Ieder kind is uniek en dat zien zij ook!

Lees meer...