Uit het GGD rapport: Tijdens de observatie spelen de beroepskrachten met de kinderen mee. De kinderen reageren direct op de beroepskrachten wanneer zij op de grond gaan zitten. Ze kruipen/lopen direct naar hen toe en binnen een paar tellen hebben ze alle kinderen op zicht heen. De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden.

Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel, waarbij de regie bij de kinderen blijft. Ze hebben plezier met elkaar. De andere beroepskracht maakt met een paar oudere kinderen een werkje. De beroepskracht benoemt alles wat zij doet. Zij is heel bewust met taal bezig. De kinderen krijgen regelmatig een complimentje wanneer zij woorden na proberen te zeggen.

Wist u dat .....

  • wij tijdens schoolvakanties uitdagende dagactiviteiten bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
  • uw kind ook hieraan kan deelnemen als hij geen gebruik maakt van naschoolse opvang tijdens schoolweken.

 

Mijn keuze voor SKO was snel gemaakt.

Mijn keuze voor SKO was snel gemaakt: het zijn warme mensen die goed opgeleid zijn en zich 100% inzetten voor de kinderen. Ieder kind is uniek en dat zien zij ook!

Lees meer...