label klachtenvrij KO

Doelstelling

SKO heeft als doelstelling professionele opvang te bieden aan kinderen van 0-13 jaar. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verzekerd van goede verzorging en begeleiding van hun kind(eren) als zij vanwege werk, studie of anderszins, niet beschikbaar zijn.
Bij ons zijn kinderen in veilige en vertrouwde handen. Zij kunnen zich ontwikkelen en ontplooien onder leiding van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers.

Landelijk Register Kinderopvang

Alle locaties en gastouders zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Op de pagina locaties staan de nummers van het LRK register. Met dit nummer kunt u het actuele GGD rapport van de betreffende locatie in he register vinden.

GGD

Jaarlijks worden al onze kindercentra in opdracht van de gemeente door de GGD geïnspecteerd op de geldende kwaliteitsnormen en op veiligheid en hygiëne.
De staffunctionaris Kwaliteit & Projecten geeft de kwaliteitszorg gestalte. Zij begeleidt de verbetertrajecten en verzorgt de kwaliteitsevaluaties.
Het welbevinden van kinderen en de tevredenheid van de ouder(s) en het personeel worden regelmatig gemeten. Dit is onderdeel van ons kwaliteitsstelsel.

In het Pedagogisch Werkplan KDV/BSO zijn in de bijlagen de specifieke werkafspraken per locatie opgenomen.

Continue screening

Medewerkers werkzaam in de kinderopvang hebben een grote verantwoordelijkheid in de zorg van kinderen. Daarom dienen alle medewerkers geregistreerd te staan in het Personenregister Kinderopvang. Iedereen die geregistreerd staat in het Personenregister Kinderopvang wordt continue gescreend op strafbare feiten. Er wordt dagelijks gekeken of mensen nieuwe strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan. Als er sprake is van een strafrechtelijk feit, binnen de vertrouwenspositie, dan informeert het ministerie van Veiligheid en Justitie de bestuurder van de kinderopvangorganisatie, via de gemeente of GGD, hierover. De betrokken medewerker wordt dan ontkoppeld in het Personenregister Kinderopvang en mag niet meer werken in de kinderopvang.

 

Locaties

Onze locaties liggen verspreid over de gemeente Oosterhout, zijn kindvriendelijk en verantwoord ingericht en voldoen aan alle eisen die o.a. door de GGD en brandweer zijn gesteld.
Daar waar nodig, zullen wij al het mogelijke doen onze opvangcapaciteit te vergroten; op de bestaande of op nieuwe locaties. Wij streven ernaar de (gedwongen) wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Documenten

Ouder(s) krijgen tijdens het intake gesprek o.a. de volgende documenten uitgereikt:

pdfAlgemene_Voorwaarden_Kinderopvang_2016.pdf
pdfOpvangreglement
pdfPedagogisch Beleid KDV/BSO
pdfPedagogisch Beleid Gastouderbureau
pdfKlachtenreglement
pdfPrivacyregelement

Waarom SKO?

  • 30 jaar kwaliteit in opvang
  • professioneel en betrokken
  • respect voor het individu
  • actief en persoonlijk

 

Ik ben graag betrokken bij de manier waarop mijn kinderen hun dag doorbrengen

Nu bijna 8 jaar geleden hebben we voor de opvang van ons eerste kindje bewust gekozen voor een kinderdagverblijf. Voor de dagen dat we beide werkten wilden we graag een vast adres, vaste gezichten en vaste speelkameraadjes.

Lees meer...