Nieuws

Ons nieuwe jaarverslag is gereed!

Hiermee informeert SKO ouders en relaties over de relevante ontwikkelingen die in 2012 de revue passeerden. Rondom het thema “een verrijking voor kinderen” en het 25-jarig jubileum van SKO, zijn er veel leuke activiteiten georganiseerd.
Hoe wij dit samen met de kinderen, ouders, medewerkers en onderwijs tot stand hebben gebracht, kunt u lezen in dit jaarverslag.

pdfDownload Jaarverslag 201217 MB

 De medewerkers van Volckaert kunnen met ingang van juli 2013 gebruikmaken van een breed en flexibel aanbod op het gebied van kinderopvang. Volckaert biedt dit aan als een extra arbeidsvoorwaarden. Dit ligt in het verlengde van het strategisch doel van Volckaert om zich sterk te maken als aantrekkelijke werkgever. Gezien het feit dat in de zorg veelal flexibiliteit van de medewerkers wordt gevraagd, was dit ook een belangrijk aspect in het selectieproces bij het zoeken van nieuwe mogelijkheden.

Op zaterdag 8 juni is er een Prokkel in en om de Vredeskerk aan de Rulstraat in Oosterhout..

Op een Prokkel kunnen mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten, in gesprek gaan, samen sporten, muziek maken, debatteren, koken, eten en nog veel meer en zo elkaars leefwereld en mogelijkheden leren kennen. 

SKO verleent hieraan graag haar medewerking door twee SKO bussen beschikbaar te stellen voor het vervoer van deelnemers aan deze dag. 

In het nieuwsbericht van 7 mei 2012 op onze website hebben wij al aandacht besteed aan onderwerp het Vierogenprincipe. In dit nieuwsbericht kunt u lezen dat SKO als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft meegewerkt aan de speciale uitgave 'Het Vierogenprincipe in de dagelijkse praktijk.'

In het nieuwsbericht van 7 mei 2012 op onze website hebben wij al aandacht besteed aan onderwerp het Vierogenprincipe. In dit nieuwsbericht kunt u lezen dat SKO als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft meegewerkt aan de speciale uitgave 'Het Vierogenprincipe in de dagelijkse praktijk.'

Woensdag 6 februari jl. stond er een paginagroot artikel in Weekblad Oosterhout waarin aandacht besteed werd aan de service die SKO biedt. Hieronder een korte samenvatting.

Komende week zijn er naast het vieren van Carnaval ook nog andere activiteiten. 

In het kader van de viering van ons 25 jarig jubileum is er voor de kinderen, die gebruikmaken van buitenschoolse opvang, een meemaaktheatervoorstelling met de titel "Donder de Draak".

De voorbereidingen voor dit lustrum feest zijn in volle gang.

Op zaterdag 29 september a.s. zetten we de deuren open bij kindercentrum 't Zonnerijk (De Boedingen 27) en vieren we het 5-jarig bestaan van ons Gastouderbureau.

Iedereen is van harte welkom.

Klik hier voor meer informatie over de festiviteiten.

Naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak is een commissie geformeerd die onder leiding van Louise Gunning een groot aantal aanbevelingen deed om misbruik in de kinderopvang zoveel mogelijk te voorkomen. Een belangrijke aanbeveling is het Vierogenprincipe.

Vanwege de sluiting van wijkcentrum Strijen moest er voor BSO de Hakion  nieuwe huisvesting worden gezocht. SKO heeft daarom een verzoek ingediend bij locatiedirecteur Frans Verheijden van basisschool Paolo Freire of er mogelijk ruimte beschikbaar was op school.

Wist u dat .....

  • u bij ons terecht kunt als u flexibele opvang nodig heeft
  • wij op alle locaties nog opvangplaatsen beschikbaar hebben, voor buitenschoolse opvang en dagopvang

 

Ik ben graag betrokken bij de manier waarop mijn kinderen hun dag doorbrengen

Nu bijna 8 jaar geleden hebben we voor de opvang van ons eerste kindje bewust gekozen voor een kinderdagverblijf. Voor de dagen dat we beide werkten wilden we graag een vast adres, vaste gezichten en vaste speelkameraadjes.

Lees meer...