Nieuws

Het sociaal jaarverslag 2015 is gereed. Met dit jaarverslag informeren wij u graag over de relevante ontwikkelingen in 2015. Ook in het afgelopen jaar zijn er weer veel leuke activiteiten georganiseerd en hebben wij een aantal service gerichte diensten geïntroduceerd. Bij het tabje Over ons - jaarverslagen vindt u het jaarverslag 2015.

Met trots presenteren wij ons BSO Zomerprogramma 2016.

Vanaf vandaag kan er ingeschreven worden voor zowel de actviteiten als de vakantieopvang. Voor meer informatie (video op onze Facebookpagina en schriftelijk) en inschrijven kijk op de pagina Activiteiten onder het tabje BSO.

Op 31 mei 2016 ondertekenden 5 partijen uit de kinderopvang samen minister Asscher het akkoord 'Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang'. Met dit akkoord komt er extra geld voor de kinderopvang en wordt er een impuls gegeven om de kwaliteit van de dagopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang te verhogen.

In een gezamenlijk uitgebracht pdfartikel vertellen 4 van de 5 partijen waarom zij blij zijn met het akkoord.

Stabiliteit en continuïteit in het overheidsbeleid zijn essentieel om ook in de toekomst kinderopvang toegankelijk en betaalbaar te houden.

In april hebben kinderopvangorganisaties zonder winstoogmerk een nieuwe branchevereniging opgericht. De maatschappelijke ondernemers hebben zich verenigd om hun gedeelde visie versterkt te laten horen in het debat over de toekomst van de kinderopvang. Ook SKO heeft een maatschappelijke missie en visie. Dat is de reden dat wij lid zijn geworden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BMK.

In een pdfpersbericht licht voorzitter Kathalijne Buitenweg de uitgangspunten van BMK toe.

Naast de activiteiten op de afzonderlijke buitenschoolse opvang locaties zijn er ook drie overkoepelende activiteiten.

De eerste daarvan is op maandag 25 april voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In samenwerking met Relaxxbybackpack uit Raamsdonksveer is er een GPS tocht uitgezet in het centrum van Oosterhout. 

 logo relaxx by backpack

De kinderen van groep 1 t/m 4 maken maandag 2 mei een Muizenontdekkingsspeurtocht in Geertruidenberg.

Op dinsdag 26 april is er voor groep 4 t/m 8 een workshop 'Pimp je t-shirt' of 'Maak een tas van een oude spijkerbroek' .

Gedurende 3 maandagen zijn de kinderen van verschillende locaties bezig geweest in het Atelier van BSO de Baskio om zelf Robots te maken.We zijn gestart met een ontwerp maken en kijken welke materialen je kunt gebruiken. Daarna gingen de kinderen aan de slag met de materialen. Ze ontdekten hoe je met lijm, elastiek en ijzerdraad een robot in elkaar kunt zetten. En zo ontstonden de mooiste Robots. Voor meer foto's kijk bij tabje BSO - Fotoboek.

 Robot met vleugels en voelsprieten

Vanaf 21 maart tot de zomervakantie zijn er bij de BSO locaties 't Vlinderbos, 't Kronkelbos, 't Zonnerijk en de Hobaki allerlei activiteiten zoals tennis en koken. In de brochure Verrassend Vrachelen vindt u meer informatie.

SKO is bewust bezig met papierrecycling. Daarmee hebben we van Paper for Paper een pdfzilvercertificaat ontvangen. In de bijbehorende pdfBomenrapportage 2015 staan de milieubesparingen, die zijn behaald door de recycling van het papier dat bij onze stichting wordt opgehaald. Een resultaat om trots op te zijn.

Met het personenregister worden professionals continue gescreend op strafbare feiten. Niet alleen pm’ers en gastouders, ook stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zelfstandigen moeten zich vanaf 1 mei 2016 inschrijven in het personenregister. Er wordt een actieve rol van de medewerker/gastouder gevraagd. Je bent zelf verantwoordelijk voor je inschrijving. Zonder inschrijving in het personenregister mag je niet werkzaam zijn in de kinderopvang.

Vanwege problemen met het inrichten van het register en de daarmee samenhangende ICT omgeving, heeft de minister de Kamer bericht dat de invoeringsdatum van 1 mei 2016 niet wordt gehaald. Uiterlijk in april bericht de minister de Kamer nader over de uitgestelde invoeringsdatum. Het huidige systeem van continue screening voor werknemers in de kinderopvang blijft vooralsnog bestaan.

Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe veiligheidsregels voor bedden en boxen in de kinderopvang. In 2008 is een overgangstermijn ingesteld om organisaties in de kinderopvang ruim de gelegenheid te geven aan de nieuwe eisen te voldoen. Vanaf 1 januari zijn bedden en boxen die niet aan de eisen voldoen verboden. De NVWA controleert hierop. Ook bij SKO zijn alle bedden en boxen gecontroleerd en zijn ze daar waar nodig vervangen.

Vanaf 1 maart 2016 hebben wij een gastouder in de wijk Dommelbergen, omgeving basisschool de Rubenshof. Deze gastouder kan op alle dagen van de week gastouderopvang bieden, beschikt over de benodigde diploma's en is vanaf de genoemde datum opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Wist u dat .....

  • SKO regelmatig samenwerkt met Oosterhoutse verenigingen zoals Scoutinggroep Maria en Sportpark de Contreie.
  • U van harte welkom bent om onze locatie(s) te bezoeken. Wij verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken.

Ik ben graag betrokken bij de manier waarop mijn kinderen hun dag doorbrengen

Nu bijna 8 jaar geleden hebben we voor de opvang van ons eerste kindje bewust gekozen voor een kinderdagverblijf. Voor de dagen dat we beide werkten wilden we graag een vast adres, vaste gezichten en vaste speelkameraadjes.

Lees meer...