Op dinsdag 23 april werd het Slaaploos Kamp Oosterhout om 10.00 uur officieel geopend. Onze bestuurder Theo Lauwen hield een korte toespraak en nodigde Tess, de initiatiefneemster van dit kamp, uit om het lint door te knippen. Tess ontving uit handen van Theo een eigen Tshirt met daarop gedrukt Kampleiding. De kinderen hebben volop genoten van alle activiteiten bij dit 3-daagse kamp. Op donderdagavond werd het kamp, zoals dat hoort bij een kamp, afgesloten met een bonte avond.

Het zal zeker niet het laatste Slaaploos Kamp Oosterhout zijn.

Opening Slaaploos Kamp Oosterhout  Kampleiding met Tess in het midden

DSC03685  DSC03696

DSC03724  DSC03746

Per 1 april heeft SKO een sportcoach in dienst. Tjeu de Lange, van Your Motion, zal voor ons een deel van de activiteiten op het gebied van sport en bewegen gaan verzorgen. Deze activiteiten zijn op dinsdag en donderdag bij de naschoolse opvang en in schoolvakanties op zowel onze locaties als bij Sportpark de Contreie, in sportzalen of bij korfbalvereniging 'de Voltreffers' aan de Buurstede in Oosterhout. In samenspraak met de pedagogisch medewerkers zal Tjeu een afwisselend programma ontwikkelen.

Net als in andere vakanties zijn er naast de activiteiten op de diverse locaties ook in de meivakantie een aantal overkoepelende activiteiten.


In de eerste week is er op dinsdag 23 april, woensdag 24 april en donderdag 25 april van 10.00 - 18.30 uur het Slaaploos  Kamp Oosterhout voor kinderen van groep 1 t/m 8. Het idee om een kamp te organiseren kwam van Tess, een meisje dat opvang heeft bij BSO 't Kronkelbos. De pedagogisch medewerkers zijn met haar in gesprek gegaan om te kijken hoe dit gerealiseerd kon worden. Op alle drie de dagen zijn er tal van leuke activiteiten zoals bosspelen, workshops, zingen bij een kampvuur en wordt er gewerkt met corvee groepen. Op donderdag wordt de kampweek afgesloten met een bonte avond die duurt tot 21.00 uur.

In de tweede week is op dinsdag 30 april van 10.00-12.30 uur een workshop 'gezonde happy meal maken' voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Deze workshop wordt gehouden bij de Kookstudio van BSO de Baskio aan het Slotjesveld. 's Middags is er in dezelfde kookstudio voor kinderen van groep 4 t/m 8 van 14.00 - 16.30 uur een Mexciaanse kookworkshop.

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is voldoende tot goed. Dat blijkt uit de resultaten van de tweede meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Wij zetten de belangrijkste conclusies op een rij.
Het is de tweede keer dat de kwaliteit van de kinderopvang wordt gemeten door een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes. De resultaten uit de tweede meting komen in grote lijnen overeen met die van de eerste meting. Dat wijst op een stabiel kwaliteitspatroon, stelt staatssecretaris Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer.

Conclusies

De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) beoordeelt op basis van steekproeven de kwaliteit van kinderdagopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de LKK 2018? (Let op: dit zijn de gecombineerde resultaten van de eerste en tweede kwaliteitsmeting)

 • De gemiddelde emotionele proceskwaliteit is in alle kinderopvangtypen voldoende tot goed.
 • De gemiddelde educatieve proceskwaliteit is in alle opvangtypen lager dan de emotionele proceskwaliteit. Gemiddeld is deze voldoende.
 • Voor de gastouderopvang geldt dat de verschillen in emotionele en educatieve kwaliteit groter zijn.
 • Horizontale groepen (waar kinderen bij leeftijdsgenootjes zitten) in de kinderopvang zijn gunstiger dan verticale groepen (waar kinderen van meerdere leeftijden bij elkaar zitten) voor zowel peuters als baby’s, maar vooral voor baby’s. Dit geldt voor zowel de emotionele als de educatieve proceskwaliteit.
 • Het pedagogisch klimaat wordt voor alle opvangvormen omschreven als affectief-inclusief. Dit betekent dat medewerkers onder andere zorgen dat kinderen een knuffel krijgen, zorgen dat kinderen lief voor elkaar zijn en oudere kinderen jongere kinderen helpen.
 • Er is in alle opvangsoorten een relatief sterke oriëntatie op het stimuleren van exploratief spel, sociaal spel en taal, maar in de ervaringsdomeinen creatieve en muzikale vorming, ontluikend rekenen (waaronder bordspelletjes), wetenschap en technologie, en burgerschapsvorming is het aanbod beperkter.
 • De werkbeleving van pedagogisch medewerkers en gastouders is overwegend positief. Zij ervaren gemiddeld een prettig werkklimaat en hebben het gevoel betrokken te worden bij beslissingen binnen de organisatie. De ervaren werkstress is in het algemeen laag.
 • Het aanbod van professionaliseringsactiviteiten is gemiddeld matig. Er vindt gemiddeld gezien niet vaak pedagogisch inhoudelijk overleg plaats met collega’s of collega-gastouders en leidinggevenden.
 • De kwaliteit van de interacties die individuele kinderen hebben met pedagogisch medewerkers en gastouders is voldoende tot goed.
 • Het gedrag van de kinderen in de groep scoort hoog. Er zijn weinig conflicten, kinderen gedragen zich overwegend sociaal en gaan goed om met hun emoties.
 • Het gemiddelde welbevinden van de kinderen is hoog in alle opvangtypen.
 • De gemiddelde betrokkenheid is matig, maar niet afwijkend van wat in ander onderzoek wordt gevonden.

Internationale vergelijking

Ook worden de resultaten jaarlijks vergeleken met vergelijkbare studies, waarvoor dezelfde observatie-instrumenten zijn gebruikt. De gemiddelde scores voor de opvang van peuters (kinder- en peuteropvang samen) op emotionele en educatieve proceskwaliteit zijn hoger vergeleken met studies in Duitsland, Portugal, de Verenigde Staten, Vlaanderen en Zwitserland. Op emotioneel vlak scoort de Nederlandse kinderopvang even hoog als Finland, maar op educatief vlak lager. De emotionele kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang is iets lager dan die van de kinderopvangcentra in Denemarken, maar de educatieve kwaliteit is weer aanmerkelijk hoger. Voor de babyopvang zijn er minder internationale vergelijkingen mogelijk. Wel scoort de babyopvang in Nederland in de LKK 2018 hoger op zowel emotionele als educatieve kwaliteit dan de babyopvang in Vlaanderen, Portugal en de Verenigde Staten.

Positief beeld

‘Ik ben blij dat de resultaten wederom een positief beeld geven van de kwaliteit van de kinderopvang’, reageert Van Ark. ‘Ik vind dit een groot compliment aan alle medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de kwaliteit ervan. Tegelijkertijd levert dit onderzoek waardevolle informatie op die de sector kan helpen bij het verder gericht verbeteren van de kinderopvang.’

‘Stevige basis’

Van Ark ziet naar aanleiding van deze resultaten geen aanleiding om de wetgeving rondom kwaliteit van de kinderopvang verder aan te passen. ‘De resultaten laten zien dat kinderopvang in Nederland een stevige basis heeft en de kinderen in goede handen zijn bij de professionals die in de kinderopvang werken.’

Bron: Kinderopvangtotaal 25 februari 2019

Volgende week is het Carnaval en zal er op de locaties natuurlijk volop gefeest worden. Naast de activiteiten op de locaties zijn er overkoepelende activiteiten bij de BSO.
Op donderdag 7 maart is er in de sportzaal Markkant voor de kinderen van groep 1 t/m 3 in de ochtend een sportief programma met als thema ' Voetjes van de vloer ' , een tikspel maar dan net even anders... .
In de middag is er die dag, in dezelfde sportzaal, voor de kinderen van groep 4 t/m 8 een knotsgek spellenfestijn. Bij de spellen Mastermind, Rubik's Cube en flipperkast worden de kinderen uitgedaagd om als levende pion de genoemde spellen te spelen.

Voor Stichting Kinderopvang Oosterhout en Stichting Delta-onderwijs, een schoolbestuur van 19 openbare-katholieke en algemeen bijzondere scholen voor basis-, speciaal basis- en praktijkonderwijs zoeken wij per 1 april 2019 een LID vande RAAD VAN TOEZICHT. Voor nadere informatie over Stichting Delta-onderwijs zie www.delta-onderwijs.nl. Informatie over het profiel van de functie en de benoemingsprocedure vindt u via onderstaande link. Uw reactie wordt verwacht vóór uiterlijk 4 maart 2019. Deze kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van 'sollicitatie Raad van Toezicht' .

pdfProfiel van de functie en de benoemingsprocedure.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een infographic uitgegeven met daarin op een overzichtelijke manier in beeld gebracht hoe de kosten van kinderopvang in Nederland zijn opgebouwd.
pdfInfographic Ministerie SZW

Van 23 januari t/m 2 februari zijn er weer de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze dagen is voornamelijk aandacht voor het voorlezen voor de allerkleinsten en daar horen natuurlijk prentenboeken bij. Uit het overstelpende aanbod maakt een jury van jeugdbibliothecarissen jaarlijks een selectie: de Prentenboek TopTien 2019. Het belangrijkste criterium bij het kiezen van het Prentenboek van het Jaar is dat het boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met peuters en voor verwerking in hun spel.
Prentenboek van dit jaar is: ’Een huis voor Harry’ van Leo Timmermans. Over de kat Harry die verdwaalt als hij tikkertje gaat spelen met zijn vrieding de vlinder Vera.
Op de kinderdagverblijven van SKO wordt ook aandacht besteed aan de Nationale Voorleesdagen.

Zo is er bij KDV de Vlinder een project van 3 weken rondom het prentenboek Een huis voor Harry. Iedere dag wordt het boek ‘gelezen’ en daarnaast zijn er activiteiten die te maken hebben met de onderwerpen: vriendjes maken , verschillende soorten huizen, verkeersborden, de weg zoeken etc.  Deze onderwerpen komen ook in het boek aan de orde.

KDV de Cocon ontvangt donderdag 24 januari om 10.00 een medewerker van Theek5. Zij gaat voorlezen uit het prentenboek 'een huis voor Harry'. Verder wordt er ook voorgelezen uit het boek 'Panda wil een vriendje', een van de boeken uit de top 10. Met het gloednieuwe kinderliedje: de Voorleestrom ( een liedje in 11 talen) maken de pedagogisch medewerkers van het voorleesmoment een nog leukere activiteit.

Bij KDV 't Zonnerijk mogen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag in pyjama komen en hun knuffel/pop van thuis meenemen. Na een gezamenlijk ontbijt wordt er voorgelezen. Daarna zal de poppendokter komen. De poppendokter zal de knuffels en poppen onderzoeken en indien nodig ‘behandelen’ met bv een pleister of verbandje.

home toptien

Medewerkers, MT,  Bestuur en Raad van Toezicht wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2019.

De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s:
- de ontwikkeling van het kind centraal
- veiligheid en gezondheid
- stabiliteit en pedagogisch maatwerk
- kinderopvang is een vak.

Een groot deel van de IKK-wijzigingen is in 2018 ingegaan. Per 1 januari 2019 gaat de wijziging beroepskracht-kind-ratio (BKR) baby's (1 pedagogisch medewerker op 3 nuljarigen, dit was 1 op 4) en buitenschoolse opvang in. De beroepskracht-kind-ratio (BKR) buitenschoolse opvang gaat bij groepen met kinderen van 7 jaar en ouder van 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen naar 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen. Voor groepen met kinderen van 4 tot 13 jaar wordt de BKR 1 pedagogisch medewerker op 11 kinderen Tevens is vanaf die datum ook de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker bij wet geregeld. Iedere pedagogisch medewerker heeft daarbij recht op coaching bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich ook bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

Voor een compleet overzicht van alle IKK maatregelen van 2019 en 2023 verwijzen wij u naar het Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Wet IKK maatregelen 2019 zijn ook voorgelegd aan de Centrale Oudercommissie en zij hebben hierover een positief advies gegeven.

De uurprijs voor het kinderdagverblijf voor de leeftijd 0 - 12 maanden bedraagt in 2019 bruto € 8,02*, deze prijs is inclusief luiers.
De uurprijs voor het kinderdagverblijf voor de leeftijd 1 - 4 jaar bedraagt in 2019 bruto € 7,75*, deze prijs is inclusief luiers.

De uurprijs voor de buitenschoolse opvang bedraagt in 2019 bruto € 7,21*, deze prijs is inclusief fruit, drinken, tussendoortjes, lunch, lokale/overkoepelende activiteiten en vervoer van school naar de opvanglocatie.

De uurprijs voor gastouderopvang bedraagt in 2019 bruto € 6,73*

Voor gastouderopvang geldt een minimum afname van 20 uur per maand.

* Bovenstaande prijzen zeggen niets over de daadwerkelijke kosten van de kinderopvang. Veelal zijn de daadwerkelijke kosten slechts enkele euro’s per uur afhankelijk van uw gezinsinkomen.
Wij adviseren u om via onze Rekentool op de homepage uw persoonlijke netto kosten te berekenen.

De maandtarieven per dagdeel voor 2019 kunt u terugvinden op onze prijslijst met bruto-netto vergelijkingen.

Waarom SKO?

 • 30 jaar kwaliteit in opvang
 • professioneel en betrokken
 • respect voor het individu
 • actief en persoonlijk

 

Wij verwachtten dat het best lastig zou worden om een passende oplossing te vinden

Als ouders wil je een goede keuze maken voor de kinderopvang. Je zoekt een plek die bij je past en bij wat je mee wilt geven aan je kinderen. Het is helemaal mooi als de kinderopvang hier ook extra kleur aan geeft met haar eigen invulling.

Lees meer...