De compensatieregeling voor kinderopvang is verlengd t/m 28 april 2020.

Het zal zeker nog tot begin mei duren voordat ouders het bedrag van de eigen bijdrage gestort krijgen. Alleen ouders die de volledige factuur van SKO over maart en april betaald hebben (facturen met factuurdatum half februari resp. half maart) ,komen in aanmerking voor terugbetaling van de eigen bijdrage.
Vanaf 23 maart jl. wordt de compensatieregeling verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst/Toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK.

 

Wist u dat .....

  • wij tijdens schoolvakanties uitdagende dagactiviteiten bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
  • uw kind ook hieraan kan deelnemen als hij geen gebruik maakt van naschoolse opvang tijdens schoolweken.

 

Ik ben graag betrokken bij de manier waarop mijn kinderen hun dag doorbrengen

Nu bijna 8 jaar geleden hebben we voor de opvang van ons eerste kindje bewust gekozen voor een kinderdagverblijf. Voor de dagen dat we beide werkten wilden we graag een vast adres, vaste gezichten en vaste speelkameraadjes.

Lees meer...