Zoals u weet is de kinderopvang vooralsnog gesloten vanaf 16 maart 2020 t/m 28 april 2020 voor reguliere opvang en alleen opengesteld voor noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep. De afgelopen weken is er vanwege deze sluiting op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van de compensatieregeling voor de kinderopvang. Dit kostte tijd, omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten. De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. 
De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan de kinderopvangorganisatie.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur, voor BSO € 7,02 per uur en voor gastouderopvang € 6,27 per uur. Onze uurprijs ligt boven dit maximum uurtarief. Wij als SKO betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten voor de kinderopvang terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel rechtstreeks via SKO.
Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart 2020 tot en met 28 april 2020 in één keer uitbetaald in juni of juli van dit jaar. Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april 2020, vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment. 

Alle klanten hebben hierover al bericht ontvangen.

Wist u dat .....

  • wij tijdens schoolvakanties uitdagende dagactiviteiten bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
  • uw kind ook hieraan kan deelnemen als hij geen gebruik maakt van naschoolse opvang tijdens schoolweken.

 

Wij verwachtten dat het best lastig zou worden om een passende oplossing te vinden

Als ouders wil je een goede keuze maken voor de kinderopvang. Je zoekt een plek die bij je past en bij wat je mee wilt geven aan je kinderen. Het is helemaal mooi als de kinderopvang hier ook extra kleur aan geeft met haar eigen invulling.

Lees meer...