De protocollen voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang zijn op 22 september 2020 weer gewijzigd. Deze gewijzigde protocollen vindt u op onder het tabje Informatie, Protocollen tijdens corona-crisis 2020 van deze website.

Wist u dat .....

  • wij tijdens schoolvakanties uitdagende dagactiviteiten bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
  • uw kind ook hieraan kan deelnemen als hij geen gebruik maakt van naschoolse opvang tijdens schoolweken.

 

Ik ben graag betrokken bij de manier waarop mijn kinderen hun dag doorbrengen

Nu bijna 8 jaar geleden hebben we voor de opvang van ons eerste kindje bewust gekozen voor een kinderdagverblijf. Voor de dagen dat we beide werkten wilden we graag een vast adres, vaste gezichten en vaste speelkameraadjes.

Lees meer...