De protocollen voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang zijn op 9 oktober 2020 weer gewijzigd. Deze gewijzigde protocollen vindt u op onder het tabje Informatie, Protocollen tijdens corona-crisis 2020 van deze website. Tevens treft u daar ook de beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van de basisschool aan.

Wist u dat .....

  • de overheid bijdraagt in de kosten voor kinderopvang in de vorm van kinderopvangtoeslag.
  • kijk hiervoor op www.toeslagen.nl

 

Mijn keuze voor SKO was snel gemaakt.

Mijn keuze voor SKO was snel gemaakt: het zijn warme mensen die goed opgeleid zijn en zich 100% inzetten voor de kinderen. Ieder kind is uniek en dat zien zij ook!

Lees meer...