Bij SKO bestaat de mogelijkheid om een dag of dagen te ruilen. Deze service geldt alleen voor de dagopvang 0-4 jaar en voor- en naschoolse opvang tijdens de schoolweken.  De spelregels hiervoor staan beschreven in het Beleid Ruilservice 2019.

Wist u dat .....

  • u bij ons terecht kunt als u flexibele opvang nodig heeft
  • wij op alle locaties nog opvangplaatsen beschikbaar hebben, voor buitenschoolse opvang en dagopvang

 

Ik ben graag betrokken bij de manier waarop mijn kinderen hun dag doorbrengen

Nu bijna 8 jaar geleden hebben we voor de opvang van ons eerste kindje bewust gekozen voor een kinderdagverblijf. Voor de dagen dat we beide werkten wilden we graag een vast adres, vaste gezichten en vaste speelkameraadjes.

Lees meer...