In de Wet Kinderopvang is  bepaald, dat ouders die kinderopvang nodig hebben door de overheid gecompenseerd kunnen worden voor deze kosten. De compensatie is inkomensafhankelijk en wordt door de Belastingdienst uitgekeerd in de vorm van Kinderopvangtoeslag (KOT).
Wanneer heeft u recht op Kinderopvangtoeslag? (*)

  • Als de opvanglocatie is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang; én
  • Als beide ouders werken, in loondienst of als ondernemer; óf
  • Als één van beide ouders werkt en de ander studeert of een inburgerings- of integratietraject volgt; óf
  • Als u als alleenstaande ouder werkt, studeert, een inburgerings- of integratietraject volgt.

(*) op de website van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl, kunt u de exacte voorwaarden nalezen.

 De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Ouders betalen altijd een deel van de kosten zelf. Wij hebben een aantal rekenvoorbeelden uitgewerkt bij verschillende gezins- en inkomenssituaties, waarmee u een indicatie krijgt wat de kinderopvang u aan eigen bijdrage zal gaan kosten. 
Op de website van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl,  kunt u een proefberekening maken om een indicatie te krijgen over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. Wanneer u een contract met ons heeft afgesloten, ontvangt u een uren-/kostenoverzicht, aan de hand waarvan u op genoemde website de toeslag eenvoudig kunt aanvragen. De medewerkers van onze afdeling Planning kunnen voor u, indien gewenst, vooraf een urenbereking maken, zodat u een indicatie krijgt hoog uw eigen bijdrage voor de kinderopvang zal zijn.

SZWbanner toeslag 468x60

Het is belangrijk dat u de toeslag direct bij aanvang van de opvang aanvraagt. Met ingang van 2014 wordt alleen kinderopvangtoeslag uitgekeerd vanaf de maand van aanvraag tot maximaal drie maanden daarvoor. Het is niet meer mogelijk om aan het einde van het jaar de toeslag voor het gehele voorgaande jaar terug te vragen.

Sinds 2012 wordt er voor de berekening van de hoogte van de kinderopvangtoeslag ook gekeken naar het aantal uur dat de ouder(s) werk(t)(en).
Voor dagopvang voor kinderen tot 4 jaar wordt maximaal 140% van de gewerkte uren vergoed, voor buitenschoolse opvang is dit maximaal 70% van de gewerkte uren. Als beide ouders werken, wordt uitgegaan van de uren van de minstwerkende partner.

In onderstaande tabel kunt u eenvoudig zien over hoeveel uur uw toeslag maximaal berekend zal worden.

gewerkte uren per weekgewerkte uren per maandmaximaal aan te vragen KOT bij KDVmaximaal aan te vragen KOT bij BSO
8 34,67 48,53 24,27
10 43,33 60,67 30,33
12 52 72,8 36,4
14 60,67 84,93 42,47
16 69,33 97,07 48,53
18 78 109,2 54,6
20 86,67 121,33 60,67
22 95,33 133,47 66,73
24 104 145,6 72,8
26 112,67 157,73 78,87
28 121,33 169,87 84,93
30 130 182 91
32 138,67 194,13 97,07
34 147,33 206,27 103,13
36 156 218,4 109,2
38 164,67 230 *) 115,27
40 173,33 230 *) 121,33

*) De Belastingdienst vergoedt per kind maximaal 230 uur opvang per maand.

Wist u dat .....

  • de overheid bijdraagt in de kosten voor kinderopvang in de vorm van kinderopvangtoeslag.
  • kijk hiervoor op www.toeslagen.nl

 

Van peuter tot puber bij SKO

Wow, 13 jaar kinderopvang, dat is een hele periode. We kunnen ons de eerste dag nog goed herinneren. Je brengt je baby naar een nieuw oord, met vreemde
mensen die voor haar gaan zorgen omdat je zelf moet/wilt gaan werken. Met tranen in je ogen stap je de auto in. Je voelt je even de slechtste moeder van de wereld. Maar dat slijt. Louise vond het heerlijk op het kinderdagverblijf, lekker luieren in een high tech schommel/wieg. Voor een enig kind vonden we het heel belangrijk dat ze leerde omgaan met anderen. Speelgoed delen, samen ruzie maken, op je beurt wachten noem het maar op.

Lees meer...