Alle kinderen een vliegende start met ons nieuwe gezamenlijke beleidsplan 2024-2028

Voor een goede toekomst heb je kansen nodig. Zorgen dat alle kinderen die krijgen, dat is de gezamenlijke missie van Stichting Kinderopvang Oosterhout, delta voorschool en delta onderwijs. Daar werken we steeds meer samen aan, omdat uit onderzoeken blijkt dat intensief samenwerken aan een doorgaande lijn kansengelijkheid vergroot. Sommige kinderen krijgen al veel kansen, voor anderen is dat minder vanzelfsprekend. Alle kinderen een vliegende start. Daar gaan wij samen voor. En dat is dan ook de titel van ons gezamenlijke beleidsplan 2024-2028.

Omdat we niet alles tegelijk kunnen en willen doen, brengen we in dit strategische beleidsplan focus aan. We geloven dat we de komende jaren het meeste verschil maken in kansengelijkheid door gericht in te zetten op drie thema’s: kwaliteit, samenwerken en fijn werken. Hoe we dat doen lees je in het volledige strategische beleidsplan 2024-2028 wat te vinden is op onze website. We hebben ook een samenvatting gemaakt op 1 A4 die bij dit bericht is bijgevoegd. 

Klaar voor de start vanaf schooljaar 2024/2025
Op onze locaties zijn de teams samen met voorschool en onderwijs al druk bezig met locatieplannen. Daarin wordt beschreven hoe zij alle kinderen een vliegende start geven en hoe ze handen en voeten geven aan kwaliteit, samenwerken en fijn werken. Vanaf schooljaar 2024/2025 gaan we dan ook echt werken met het nieuwe strategische beleidsplan en de locatieplannen. Vanaf dan wordt delta onze naam voor kinderopvang, voorschool en onderwijs. Stichting Kinderopvang Oosterhout gaat vanaf schooljaar 2024/2025 dan ook verder als delta kinderopvang. Zo maken we samen een heldere volgende stap in kansengelijkheid voor onze kinderen. Voor ouders wijzigt er met de naamsverandering niets aan de bestaande voorwaarden en contracten.

Trots op de stappen die we zetten
We zijn ongelofelijk trots op de mensen in onze organisatie. Op de stappen die we samen de afgelopen tijd gezet hebben. Op de plannen die we samen met 176 collega’s van SKO, 32 collega’s van delta voorschool en 481 collega’s van delta onderwijs gemaakt hebben. Op de no nonsens manier waarop we dat samen voor elkaar krijgen. Op het (pedagogisch en onderwijskundig) leiderschap dat we iedere dag verder zien groeien. Op de inhoudelijke dialoog met onze medezeggenschap en toezichthouders, waar we steeds scherper en beter van worden. En bovenal zijn we trots op de kinderen op onze locaties, die we samen een vliegende start kunnen geven. 

Wist u dat..

☻ Wij op zoek zijn naar toppers voor in onze kinderdagverblijven en voor de buitenschoolse opvang?

☻ Wij verder gaan met kinderopvang, voorschool en onderwijs onder de naam Delta?

 

Wij gaan mee verder onder de naam Delta

SKO is al jarenlang een vertrouwde partner van Delta-onderwijs. Met de komst van een gezamenlijk beleidsplan 2024-2028, staan we allemaal voor dezelfde missie: alle kinderen een vliegende start. Om deze heldere stap naar kansgelijkheid voor onze kinderen duidelijk te maken, gaan we met z’n alle verder onder één naam: Delta. Deze naam gaan wij dragen voor kinderopvang, voorschool en onderwijs.

Op dit moment zitten we in een overgangsfase. Er wordt hard aan gewerkt om alles over te zetten naar Delta!