Kinderopvang bij SKO is goedkoper dan u denkt!

De prijzen voor onze kinderopvang verhouden zich gunstig ten opzichte van de gemiddelde uurtarieven van andere kinderopvangorganisaties. Temeer omdat SKO een hoge kwaliteit aan kinderopvang biedt.

Alle locaties van SKO, alsmede ons gastouderbureau, staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit betekent voor u niet alleen dat u verzekerd bent van goede professionele opvang voor uw kind(eren) maar ook dat u voor de kosten van de kinderopvang een tegemoetkoming van de overheid kunt krijgen. (Zie Kinderopvangtoeslag)

De uurprijs voor het kinderdagverblijf bedraagt in 2018 bruto € 7,18*, deze prijs is inclusief luiers.

De uurprijs voor de buitenschoolse opvang bedraagt in 2018 bruto € 7,06*, deze prijs is inclusief fruit, drinken, tussendoortjes, lunch en vervoer van school naar de opvanglocatie.

De uurprijs voor gastouderopvang bedraagt in 2018 bruto € 6,63*

Voor gastouderopvang geldt een minimum afname van 20 uur per maand.

* Bovenstaande prijzen zeggen niets over de daadwerkelijke kosten van de kinderopvang. Veelal zijn de daadwerkelijke kosten slechts enkele euro’s per uur afhankelijk van uw gezinsinkomen.
Wij adviseren u om via onze Rekentool op de homepage uw persoonlijke netto kosten te berekenen.

Net als voorgaande jaren zijn de prijzen voor de voorschoolse en naschoolse opvang incl. vervoer, activiteiten, fruit, drinken en ‘tussendoortjes’. Bij naschoolse opvang lang (als de kinderen ’s middags niet naar school hoeven) is de lunch inbegrepen. De vakantie opvang is inclusief fruit, drinken, tussendoortjes, lunch en activiteiten, zowel lokale als overkoepelende activiteiten.  

Voor alle opvang geldt dat u vaste dagdelen inhuurt. De minimale afname bij dagopvang is twee dagdelen per week. Voor buitenschoolse opvang kunt u zelf een pakket samenstellen van voor- en/of naschoolse opvang, al dan niet in combinatie met vakantie opvang. Het is ook mogelijk om alleen vakantie opvang in te huren. Welke combinatie u ook maakt, het uurtarief blijft gelijk.

Heeft u een wisselend arbeidsrooster, neemt u dan contact op met de medewerkers van de afdeling Planning om te bespreken hoe de opvang is aan te sluiten op uw persoonlijke situatie. Wij denken graag met u mee!

De maandtarieven per dagdeel voor 2018 kunt u terugvinden op onze prijslijst.

Wist u dat .....

  • wij tijdens schoolvakanties uitdagende dagactiviteiten bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
  • uw kind ook hieraan kan deelnemen als hij geen gebruik maakt van naschoolse opvang tijdens schoolweken.

 

Wij konden al onze wensen aangeven.

Onze zoon was 15 weken oud toen mijn verlof voorbij was en ik weer ging werken. Een dubbel gevoel, ik had er veel zin in maar moest wel mijn kleintje wegbrengen. Zoals de meeste moeders ging dat met een brok in mijn keel.

Lees meer...