Alle locaties van SKO, alsmede ons gastouderbureau, staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit betekent voor u niet alleen dat u verzekerd bent van goede professionele opvang voor uw kind(eren) maar ook dat u voor de kosten van de kinderopvang een tegemoetkoming van de overheid kunt krijgen. (Zie Kinderopvangtoeslag)

De uurprijs voor het kinderdagverblijf voor de leeftijd 0 - 12 maanden bedraagt in 2024 bruto € 10,79*, deze prijs is inclusief luiers, fruit, drinken en broodmaaltijden.
Kinderopvangorganisaties zijn volgens de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) verplicht om pedagogisch medewerkers bij te scholen. Alle pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf volgen deze nascholing over het werken met baby's.
De uurprijs voor het kinderdagverblijf voor de leeftijd 1 - 4 jaar bedraagt in 2024 bruto € 10,74* , deze prijs is inclusief luiers, fruit, drinken en broodmaaltijden.
Onze kinderdagverblijven zijn op werkdagen geopend van 7.00 - 18.30 uur. Zie ook overzicht sluitingsdagen onderaan deze pagina.

De uurprijs voor de voorschoolse en naschoolse opvang bedraagt in 2024 bruto € 9,99*, deze prijs is inclusief fruit, drinken, tussendoortjes, lunch, lokale/overkoepelende activiteiten en vervoer van school naar de opvanglocatie.
De uurprijs voor de vakantieopvang en opvang op ADV-dagen bedraagt in 2024 bruto € 10,14* , deze prijs is inclusief fruit, drinken, tussendoortjes, lunch, activiteiten, vervoer.
Openingstijden kinderopvang voor kinderen van 4 - 12 jaar: op schooldagen zijn de locaties open tot 18.00 uur of 18.30 uur. Op vakantiedagen en op ADV-dagen van 7.00 - 18.30 uur. Voor voorschoolse opvang is de openingstijd op werkdagen van 7.00 uur tot start schooltijd. Zie ook overzicht sluitingsdagen en vakantieopvang onderaan deze pagina.

De uurprijs voor gastouderopvang bedraagt in 2024 bruto € 8,55*

Voor gastouderopvang geldt een minimum afname van 20 uur per maand.

* Bovenstaande prijzen zeggen niets over de netto kosten van de kinderopvang. Wij adviseren u om via de Rekentool (op de homepage) uw persoonlijke netto kosten te berekenen.

Lees ook de infograhic pdf'Wat kost kinderopvang in Nederland' van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Voor alle opvang geldt dat u vaste dagen inhuurt. De minimale afname bij dagopvang is 1 dag per week. Voor buitenschoolse opvang kunt u zelf een pakket samenstellen van voor- en/of naschoolse opvang, al dan niet in combinatie met vakantie opvang. Het is ook mogelijk om alleen vakantie opvang in te huren. Welke combinatie u ook maakt, het uurtarief blijft zoals hierboven vermeld..

De tarieven voor 2024 kunt u vinden op Bruto uurprijzen SKO 2024. Overzicht sluitingsdagen 2023-2024
Overzicht sluitingsdagen 2024 en vakantieopvang schooljaar 2023-2024.

 

Wist u dat .....

  • wij tijdens schoolvakanties uitdagende dagactiviteiten bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
  • uw kind ook hieraan kan deelnemen als hij geen gebruik maakt van naschoolse opvang tijdens schoolweken.

 

Aan alles kun je zien dat zij trots uitstralen

De drie letters SKO zijn inmiddels na al die jaren een begrip geworden in ons gezin. Het kinderdagverblijf, de voor-, tussen- en naschoolse opvang, de
ballenbus, de grote diversiteit aan leuke en leerzame kinderactiviteiten, de vele creatieve knutselwerkjes en de spetterende optredens voor alle ouders.

Lees meer...