In onze dagopvang kennen wij verticale groepen. Dit houdt in dat kinderen van 0 tot 4 jaar in één groep worden ingedeeld. De meeste groepen worden tot maximaal 12 kinderen gepland. Bij meer vraag kan dit worden uitgebreid naar maximaal 16 kinderen. Afhankelijk van de locatie zijn er 1 tot 4 groepen per vestiging. Al onze vestigingen hebben een afgesloten ingang. Ouders en bezoekers dienen zich middels een met camera beveiligde intercom te melden, alvorens zij binnen kunnen.

Onze dagopvang is gedurende het hele jaar van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00 – 18.30 uur, met uitzondering van de erkende feest- en gedenkdagen. De minimale inhuur is 1 dag per week.

SKO heeft 6 kinderdagverblijven in Oosterhout. Wanneer u hieronder op de naam van één van de locaties klikt, ziet u zowel de ligging, als een korte omschrijving van de desbetreffende vestiging.

Locaties Indeling Openingstijden
Cocon (Vrachelen) 0 - 4 jaar 07.00 - 18.30 uur
Pop (Centrum) 0 - 4 jaar 07.00 - 18.30 uur
Vlinder (Dommelbergen) 0 - 4 jaar 07.00 - 18.30 uur
Ontdekking (Oosterheide) 0 - 4 jaar 07.00 - 18.30 uur
Zonnerijk (Vrachelen/Contreie/toekomstige wijk de Kreek) 0 - 4 jaar 07.00 - 18.30 uur
Beemdenrijk (Dommelbergen) 0 - 2 jaar 07.00 - 18.30 uur
Beemdenrijk (Dommelbergen) 2 - 4 jaar 07.00 - 18.30 uur

In de dagopvang is het vooral van belang dat uw kind in een stabiele en vertrouwde omgeving wordt opgevangen, waarbij de verzorging, maar zeker ook de ontwikkeling van uw kind centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op de groep en zichzelf kan zijn. Gedurende het hele jaar wordt gewerkt aan de hand van thema’s, waarin kinderen zich kunnen herkennen. Binnen het thema worden gericht activiteiten aangeboden die aansluiten bij de beleving en ontwikkeling van kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Tevens worden er met regelmaat uitstapjes met de bolderkar gemaakt naar bijvoorbeeld naastgelegen dierenweiden of het bos.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. De pedagogisch medewerker kijkt naar uw kind, waar is hij/zij mee bezig en waar liggen ontwikkelingskansen en zal daar op inspelen. Naarmate uw kind ouder wordt, verandert daarmee ook de belevingswereld. Op alle kinderdagverblijf worden daarom activiteiten aangeboden gericht op kinderen vanaf drie jaar. Gedurende de week zijn er meerdere momenten waarop de 3+ kinderen in kleinere groepjes samenkomen met een van de pedagogisch medewerkers. De activiteiten passen binnen het thema op het kinderdagverblijf, maar bieden spelenderwijs uitdaging op het gebied van diverse ontwikkelingsgebieden. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de overstap naar de basisschool.

Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold in de vier pedagogische opvoeddoelen:

Emotionele veiligheid:Een gevoel van veiligheid geeft meer kansen voor een optimale ontwikkeling.
Persoonlijke vaardigheden: Bevorderen van de zelfstandigheid, weerbaarheid en flexibiliteit in diverse ontwikkelingsgebieden.
Sociale vaardigheden:Leren verplaatsen in de ander, kunnen communiceren, delen, samenwerken, helpen en conflicten oplossen.
Waarden en normen:Stellen van regels, zelf het goede voorbeeld geven en kinderen kennis laten maken met de regels uit andere culturen.

Deze opvoeddoelen zijn leidend voor de werkwijze waarop pedagogisch medewerkers de kinderen volgen, steunen, stimuleren en begeleiden in hun persoonlijke groei.

De ontwikkelingen van uw kind worden bijgehouden in een kinddossier volgens het observatiesysteem “Zo praat ik, Zo doe ik, Zo beweeg ik”. De observatielijsten worden tot de leeftijd van 20 maanden, elke 5 maanden ingevuld en vervolgens tot de leeftijd van 44 maanden elke 6 maanden. Aan de hand van deze observatielijsten zijn wij in staat om het gedrag en welbevinden van uw kind op een goede en objectieve wijze te observeren en te registreren. Deze observaties geven ons inzicht in hoe uw kind zich ontwikkelt op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie en wat we op basis van zijn of haar leeftijd zouden mogen verwachten.
Daarnaast vindt u de algemene en individuele belevingen van uw kind op het kinderdagverblijf in het dossier. Zo kunt u lezen en zien wat uw kind doet, met wie hij/zij graag speelt en wat hij/zij beleeft. Tevens beschrijven wij ideeën, tips en afspraken ten aanzien van de ontwikkeling van uw kind, die wij met u bespreken tijdens de ouderavonden of desgewenste oudergesprekken.

Wanneer uw kind het kinderdagverblijf verlaat (doorgaans bij de start van de basisschool) krijgt hij/zij het dossier mee, een leuk naslagwerk voor later!

Wist u dat .....

  • u bij ons terecht kunt als u flexibele opvang nodig heeft
  • wij op alle locaties nog opvangplaatsen beschikbaar hebben, voor buitenschoolse opvang en dagopvang

 

Wij verwachtten dat het best lastig zou worden om een passende oplossing te vinden

Als ouders wil je een goede keuze maken voor de kinderopvang. Je zoekt een plek die bij je past en bij wat je mee wilt geven aan je kinderen. Het is helemaal mooi als de kinderopvang hier ook extra kleur aan geeft met haar eigen invulling.

Lees meer...