Nieuws

Om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM zijn er speciale protocollen voor de kinderopvang  ,de buitenschoolse opvang en gastouderopvang opgesteld. Deze protocollen gaan in op 11 mei 2020. 

Zoals bekend is gemaakt tijdens de persconferentie van 21 april 2020 worden de maatregelen rond corona na 28 april 2020 verlengd. De kinderopvang en de basisscholen (in beperkte mate) starten weer op 11 mei 2020. Meer informatie over kinderopvang, buitenschoolse opvang en noodopvang vanaf 11 mei 2020 kunt u lezen op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Zoals u weet is de kinderopvang vooralsnog gesloten vanaf 16 maart 2020 t/m 28 april 2020 voor reguliere opvang en alleen opengesteld voor noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep. De afgelopen weken is er vanwege deze sluiting op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van de compensatieregeling voor de kinderopvang. Dit kostte tijd, omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten. De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. 
De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan de kinderopvangorganisatie.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur, voor BSO € 7,02 per uur en voor gastouderopvang € 6,27 per uur. Onze uurprijs ligt boven dit maximum uurtarief. Wij als SKO betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten voor de kinderopvang terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel rechtstreeks via SKO.
Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart 2020 tot en met 28 april 2020 in één keer uitbetaald in juni of juli van dit jaar. Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april 2020, vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment. 

Alle klanten hebben hierover al bericht ontvangen.

Een groot deel van onze pedagogisch medewerkers start deze week met de opleiding 'Baby's in de kinderopvang'.  Daarmee voldoen zij aan de gestelde criteria in de wet IKK. Zij verdiepen en verbreden hun kennis en ruime ervaring over de ontwikkeling van baby's in combinatie met de 4 pedagogisch opvoeddoelen en de interactieve vaardigheden.

De compensatieregeling voor kinderopvang is verlengd t/m 28 april 2020.

Het zal zeker nog tot begin mei duren voordat ouders het bedrag van de eigen bijdrage gestort krijgen. Alleen ouders die de volledige factuur van SKO over maart en april betaald hebben (facturen met factuurdatum half februari resp. half maart) ,komen in aanmerking voor terugbetaling van de eigen bijdrage.
Vanaf 23 maart jl. wordt de compensatieregeling verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst/Toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK.

 

De compensatieregeling voor kinderopvang is verlengd t/m 28 april 2020.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande link. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. De kinderopvang blijft dus dicht tot en met 28 april a.s. en verleend t/m deze datum alleen noodopvang. De scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie, dat is in Oosterhout  t/m vrijdag 1 mei 2020.

Nieuwsbericht van de rijksoverheid van 31 maart 2020. 

Informatie over deze vacature treft u aan bij de button Vacatures (op de homepage) van deze website.

Sinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang. Deze maatregel treft veel ouders. Veel ouders met kinderen in de kinderopvang hebben vragen. In een pdfgezamenlijke brief van BOinK, BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) en Brancheorganisatie Kinderopvang worden een aantal zaken toegelicht

In tegenstelling tot onze berichtgeving van 16 maart jl. willen wij u vanaf heden verwijzen naar de informatiesite van de rijksoverheid, die voorzien is van een laatste update.  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Rondom de noodopvang staat hier het volgende vermeld:

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?
De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen moeten in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang zoeken, zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan. En de kabinetsmaatregelen van 15 maart 2020 zoveel mogelijk effect hebben.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen een van deze cruciale beroepsgroepen en kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.
Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn, zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Meer informatie over de cruciale- en vitale beroepsgroepen is te vinden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Verder blijven de handelswijze, zoals wij deze gisteren gecommuniceerd hebben, over het aanmelden van noodopvang ongewijzigd. Ook het afmelden van niet benodigde (nood)opvang blijft ongewijzigd. Wij zien dat al veel ouders gisteren hieraan gehoor hebben gegeven, zodat het voor ons steeds duidelijker wordt hoe de noodopvang er tot en met 6 april 2020 uit komt te zien.

Mocht u problemen ondervinden met het afmelden van uw opvang middels het ouderportaal of vragen hebben over de noodopvang dan kunt u contact opnemen met onze afdeling planning via 0162-450322 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe informatie en/of maatregelen volgen elkaar dagelijks in een rap tempo op en wij proberen iedereen daarvan zo goed en snel mogelijk te informeren. We houden u op de hoogte via de mail en onze website.

Voor Stichting Delta-onderwijs Oosterhout, een schoolbestuur van 19 openbare- katholieke en algemeen bijzondere scholen voor basis-, speciaal basis- en praktijkonderwijs en voor Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) zoeken wij per 1 mei 2020 een LID van de RAAD VAN TOEZICHT .

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) vóór 8 april 2020 te sturen aan het secretariaat van Stichting Delta-Onderwijs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), met vermelding ‘sollicitatie Raad van Toezicht”.

 Profieldocument en informatie benoemingsprocedure.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wist u dat .....

  • de overheid bijdraagt in de kosten voor kinderopvang in de vorm van kinderopvangtoeslag.
  • kijk hiervoor op www.toeslagen.nl

 

Wij verwachtten dat het best lastig zou worden om een passende oplossing te vinden

Als ouders wil je een goede keuze maken voor de kinderopvang. Je zoekt een plek die bij je past en bij wat je mee wilt geven aan je kinderen. Het is helemaal mooi als de kinderopvang hier ook extra kleur aan geeft met haar eigen invulling.

Lees meer...