De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft de Algemene voorwaarden kinderopvang voor 2016 uitgegeven.

In het artikel '8 kritische vragen over kinderopvang' wordt antwoord gegeven op de vragen:

Is kinderopvang duur?  Krijgen kinderen op het kinderdagverblijf wel genoeg aandacht?  Spelen pedagogisch medewerkers alleen maar met de kinderen of voeden ze ook op?  Is de kwaliteit van de nederlandse kinderopvang slecht?  Is opvang door opa en oma beter dan kinderopvang?  Wordt er in de kinderopvang veel geld verdiend?  Zijn kinderen die op de kinderopvang zitten vaker ziek?

Voor u gelezen in Kinderopvangtotaal:

Nu het Belastingplan ook in de Eerste Kamer op een meerderheid afstevent, kan de kinderopvangbranche in 2017 rekenen op een extra investering van 200 miljoen euro. Dat is twee keer meer dan waar eerder over is gesproken. Bovenop de structurele bijdrage van 290 miljoen euro voor kinderopvangtoeslag en 60 miljoen euro voor peuters komt de investering in 2017 uit op 490 miljoen euro.

Dit goede nieuws meldt Brancheorganisatie Kinderopvang. In de onderhandelingen rond het Belastingplan 2016 werd gesproken over een budget van 100 miljoen euro extra voor kinderopvang. Vanwege de vertraging kan dit bedrag niet meer in 2016 worden ingezet. De tabellen van de kinderopvangtoeslag 2016 zijn namelijk al aangepast. Deze 100 miljoen euro komt daarom bovenop de al beloofde 100 miljoen euro in 2017.

De verwachting is dat kinderopvang vanaf 2017 weer goedkoper voor ouders wordt. In 2016 gaan gezinnen er ook al flink op vooruit. Het toeslagpercentage voor alle ouders gaat volgend jaar met 5,8 procent omhoog. Dat komt neer op ongeveer 100 euro per maand per gezin.

Op 25 november was er onze jaarlijkse BSO Pietenmiddag. Op deze middag verwelkomen we Sinterklaas en geven de Pieten een fantastische show. De foto's van deze middag vindt u in het fotoalbum, onder het kopje Activiteiten.

Enkele reacites van ouders:

"Het was super geregeld. Amber heeft er van genoten"

"Ik wil alle pedagogisch medewerkers bedanken voor het in goede banen leiden van alles. Weer top geregeld."

"Heel leuk gedaan"

"Dank weer voor de fantastische organisatie, Maaike en alle collega's. Ik had een heel vrolijke Mees thuis vanmiddag"

"Isis en Aidan zijn vandaag naar de Pietenshow geweest. WIl even laten weten dat ze het heel leuk hebben gehad en dat het heel goed geregeld was".

Op onze facebook pagina ziet u ook een filmpje van deze middag.

In tegenstelling tot vorig jaar hebben wij vanwege de CAO verhoging en de algemene prijsverhogingen moeten besluiten de tarieven vanaf 1 januari 2016 met 1,5% te verhogen (Gastouderopvang 0,8%). Het is voor SKO niet mogelijk om deze stijging nogmaals geheel voor haar rekening te nemen. Ondanks deze verhoging zal de kinderopvang komend kalenderjaar voordeliger worden aangezien er meer kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst wordt uitgekeerd. Dit voordeel komt voort uit het feit dat zowel het maximale uurtarief als de vergoedingspercentages in 2016 verhoogd worden.

De bruto uurtarieven voor 2016 zijn als volgt:

Kinderdagverblijf € 6,89

Buitenschoolse opvang € 6,89

Buitenschoolse opvang Delta-locaties € 6,79

Gastouderopvang € 6.40 (maximum uurtarief van de Kinderopvangtoeslag € 5,52)

Meer informatie vindt u op de pagina Tarieven en Kinderopvangtoelsag onder het kopje Prijsinformatie.

Vanaf vandaag, tot en met 22 november  as. kunt u via deze website aangeven op welke dagen u in de kerstvakantie vakantieopvang voor uw kinderen wilt inhuren. En of uw kind(eren) willen deelnemen aan een van de overkoepelende activiteiten.

Via deze link komt u direct op de juiste pagina.

 

Op woensdag 25 november wordt voor alle BSO-kinderen van SKO een Pietenshow georganiseerd. Locatie van de Pietenshow is de zaal van Camping het Haasje, tegenover de ingang van Haasje Over aan de Vijf Eikenweg 45 in Dorst. Hier zullen de PM-ers van de vestiging uw kind(eren) verwelkomen en begeleiden naar de zaal. Alleen deze ingang is open zodat de PM-ers de presentielijsten goed kunnen bijhouden bij binnenkomst. De middag begint om 13.45 uur en om 15.45 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.Kinderen die op woensdagmiddag gebruik maken van naschoolse opvang, zullen vanaf 16.30 uur weer terug zijn op de eigen locatie.

Met ingang van november hebben wij ons serviceaanbod voor ouders verder uitgebreid met twee nieuwe diensten:

In samenwerking met partyservice Vermeulen biedt SKO klanten en personeel de mogelijkheid aan om één of meerdere maaltijden te bestellen, die thuis alleen nog opgewarmd hoeven te worden. De maaltijden zijn vers, gezond en gevarieerd.  Het menu voor komende periode is bekend en kan worden besteld. Kijk voor meer informatie (afhalen, betalen e.d.) en het bestelformulier bij het tabje Activiteiten hierboven.

Ook nieuw is de service dat kinderen tijdens de BSO op zwemles kunnen. De kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers naar het zwembad gebracht en kunnen daar hun reguliere zwemles volgen. De pedagogisch medewerkers blijven aanwezig bij de zwemles.

Op het blog van de Orde van de Kinderopvang wordt antwoord gegeven op de vragen Waar komen we vandaan ?, Waar staan we nu ? en Waar willen we naar toe?

De moeite van het lezen waard.

http://www.kinderopvangtotaal.nl/Management/Blogs/2015/10/Blog-De-Orde---Toekomst-kinderopvang-2704496W/

Afgelopen dinsdag (13 oktober) is de Wet Elektronisch Berichtenverkeer Belastingdienst aangenomen in de Eerste Kamer. Op basis van deze wet zal het berichtenverkeer van de Belastingdienst naar burgers en organisaties stapsgewijs wijzigen. Doel van de wet is om het berichtenverkeer van de Belastingdienst zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.

Op 14 oktober is iedereen welkom op kindcentrum de Ontdekking waar onder andere ons kinderdagverblijf de Ontdekking is gevestigd. Van 10.00-12.00 uur kunt u een kijkje komen nemen of een rondleiding volgen.

Uitnodiging open huis

Wist u dat .....

  • de overheid bijdraagt in de kosten voor kinderopvang in de vorm van kinderopvangtoeslag.
  • kijk hiervoor op www.toeslagen.nl

 

Mijn keuze voor SKO was snel gemaakt.

Mijn keuze voor SKO was snel gemaakt: het zijn warme mensen die goed opgeleid zijn en zich 100% inzetten voor de kinderen. Ieder kind is uniek en dat zien zij ook!

Lees meer...