Nieuws

Het ministerie van SZW heeft een nieuwe versie van het protocol kinderopvang KDV gepubliceerd. De aanpassingen zijn tot stand gekomen na intensief overleg tussen SZW, VWS en het RIVM.
Op de pagina Protocollen tijdens corona-crisis 2020 onder het tabje Informatie van deze website vindt u de de protocollen t.b.v. KDV, BSO en Gastouderopvang

Het protocol kinderopvang KDV is vanaf 13 augustus 2020 gewijzigd.

Dit jaar zijn er geen overkoepelende activiteiten zoals wij die altijd hadden. De voorbereidingen van de overkoepende activiteiten was grotendeels klaar toen we te maken kregen met corona. Daarom heeft de werkgroep Activiteiten het programma zo aangepast dat de activiteiten op de BSO locaties kunnen worden gedaan. Het is niet nodig om kinderen voor een bepaalde activiteit in te schrijven. Op de locaties waar vakantie-opvang wordt verzorgd hangt een overzicht van welke activiteit wanneer plaatsvind.

Zo is er o.a. een Pannaveld, een foto opdrachtenspel en een alles mag beach-spel. Dit jaar is er in plaats van het Timmerdorp in week 4 op locaties een Kartondorp, iets anders maar net zo leuk ! 

Voor alle activiteiten (op locatie of elders) geldt dat alle RIVM richtlijnen worden gevolgd.

Lees hier het complete programma overkoepelende activiteiten zomer 2020 

Ouders kunnen vanaf donderdag 2 juli 2020 via een app de gegevens over hun kinderopvangtoeslag makkelijk bijhouden en bijwerken. Gebruikers van de app krijgen een melding als gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met het verzoek deze aan te passen.
Zo helpt de Belastingdienst/Toeslagen ouders bij het voorkomen dat zij achteraf kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen.
De app is een aanvulling op de bestaande dienstverlening van de Belastingdienst/Toeslagen. Meer uitgebreide handelingen blijven via de website Toeslagen.nl lopen. Het gaat dan om zaken als het aanvragen van kinderopvangtoeslag of het definitief stopzetten ervan.
Via de app kunnen ouders eenvoudig informatie doorgeven die van invloed is op de hoogte van hun kinderopvangtoeslag. De app is bedoeld voor veelvoorkomende wijzigingen. Het gaat om bijvoorbeeld het inkomen van de ouder(s) en het aantal uren dat een kind naar de opvang gaat. De mogelijkheden van de app worden geleidelijk uitgebouwd.

De app Kinderopvangtoeslag is gratis verkrijgbaar en geschikt voor iOS en Android.

Meer informatie leest u op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/02/app-voor-wijzigen-kinderopvangtoeslag

Vanaf 8 juni 2020 is nu ook de buitenschoolse opvang weer geopend voor de reguliere opvang.

De noodopvang blijft vanaf 8 juni 2020 alleen nog gedurende avond, nacht en weekend beschikbaar voor ouders waarvan één of beide ouder(s) in de zorg werken. Dit is nog beschikbaar voor personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg, ambulancezorg en ondersteunend personeel, zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen en voor militaire artsen en geneeskundigen. Deze vorm van noodopvang is in ieder geval tot 1 juli 2020 beschikbaar. In juni wordt gekeken of dit gecontinueerd moet worden.

De protocollen KDV, BSO en Gastouderopvang zijn weer vernieuwd. Deze vernieuwde versies vindt u op de homepage bij het tabje Informatie onder Protocollen tijdens de corona-crisis 2020.

Om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM zijn er speciale protocollen voor de kinderopvang  ,de buitenschoolse opvang en gastouderopvang opgesteld. Deze protocollen gaan in op 11 mei 2020. 

Zoals bekend is gemaakt tijdens de persconferentie van 21 april 2020 worden de maatregelen rond corona na 28 april 2020 verlengd. De kinderopvang en de basisscholen (in beperkte mate) starten weer op 11 mei 2020. Meer informatie over kinderopvang, buitenschoolse opvang en noodopvang vanaf 11 mei 2020 kunt u lezen op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Zoals u weet is de kinderopvang vooralsnog gesloten vanaf 16 maart 2020 t/m 28 april 2020 voor reguliere opvang en alleen opengesteld voor noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep. De afgelopen weken is er vanwege deze sluiting op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van de compensatieregeling voor de kinderopvang. Dit kostte tijd, omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten. De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. 
De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan de kinderopvangorganisatie.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur, voor BSO € 7,02 per uur en voor gastouderopvang € 6,27 per uur. Onze uurprijs ligt boven dit maximum uurtarief. Wij als SKO betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten voor de kinderopvang terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel rechtstreeks via SKO.
Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart 2020 tot en met 28 april 2020 in één keer uitbetaald in juni of juli van dit jaar. Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april 2020, vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment. 

Alle klanten hebben hierover al bericht ontvangen.

Een groot deel van onze pedagogisch medewerkers start deze week met de opleiding 'Baby's in de kinderopvang'.  Daarmee voldoen zij aan de gestelde criteria in de wet IKK. Zij verdiepen en verbreden hun kennis en ruime ervaring over de ontwikkeling van baby's in combinatie met de 4 pedagogisch opvoeddoelen en de interactieve vaardigheden.

De compensatieregeling voor kinderopvang is verlengd t/m 28 april 2020.

Het zal zeker nog tot begin mei duren voordat ouders het bedrag van de eigen bijdrage gestort krijgen. Alleen ouders die de volledige factuur van SKO over maart en april betaald hebben (facturen met factuurdatum half februari resp. half maart) ,komen in aanmerking voor terugbetaling van de eigen bijdrage.
Vanaf 23 maart jl. wordt de compensatieregeling verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst/Toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK.

 

De compensatieregeling voor kinderopvang is verlengd t/m 28 april 2020.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande link. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. De kinderopvang blijft dus dicht tot en met 28 april a.s. en verleend t/m deze datum alleen noodopvang. De scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie, dat is in Oosterhout  t/m vrijdag 1 mei 2020.

Nieuwsbericht van de rijksoverheid van 31 maart 2020. 

Wist u dat .....

  • SKO regelmatig samenwerkt met Oosterhoutse verenigingen zoals Scoutinggroep Maria en Sportpark de Contreie.
  • U van harte welkom bent om onze locatie(s) te bezoeken. Wij verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken.

Van peuter tot puber bij SKO

Wow, 13 jaar kinderopvang, dat is een hele periode. We kunnen ons de eerste dag nog goed herinneren. Je brengt je baby naar een nieuw oord, met vreemde
mensen die voor haar gaan zorgen omdat je zelf moet/wilt gaan werken. Met tranen in je ogen stap je de auto in. Je voelt je even de slechtste moeder van de wereld. Maar dat slijt. Louise vond het heerlijk op het kinderdagverblijf, lekker luieren in een high tech schommel/wieg. Voor een enig kind vonden we het heel belangrijk dat ze leerde omgaan met anderen. Speelgoed delen, samen ruzie maken, op je beurt wachten noem het maar op.

Lees meer...